Prawo

Prawo jest dziedziną, która stanowi jedną z podstawowych nauk, dzięki której istnieje w kraju i społecznościach względny ład i porządek. Ustalane są w ramach tego systemu określone normy prawne, a więc ogólne zachowania, wzorce zachowań i dyrektywy postępowania, jakie mają obowiązywać po to, aby nie było rejestracja w avon kłopotu z uporządkowaniem funkcjonowania organizmu społecznego. Warto wiedzieć, że prawo jest jednolite wobec wszystkich, zrównując w sobie wszelkie jednostki, niezależnie od jakichkolwiek cech je wyróżniających czy czynników. Tym samym prawo jest nie do odwołania. Pojęcie to odnosi się także w swym ujęciu podmiotowym do dziedziny nauki.