Prawnik

Prawnik jest to osoba po studiach prawniczych, która zajmuje się szeroko rozumianym zagadnieniem prawniczym. Jest tu mowa zarówno o działalności naukowej oraz zawodowej. Warto wiedzieć, że dawniej na prawnika funkcjonowało określenie jurysta. Jest to zawód bardzo prestiżowy, który odznacza się wysokim poziomem dobry adwokat konin społecznego uznania. Jest masa rozmaitych zawodów prawniczych w swym charakterze. Do nich zalicza się zawody następujące – notariusz, referendarz sądowy, radca prawny, prokurator, adwokat, sędzia, asystent sędziego, asystent prokuratora, doradca prawny, doradca podatkowy, rzeczoznawca majątkowy, mediator, kurator sądowy, syndyk i wielu innych.