Podział

Istnieje szereg rozlicznych gałęzi nauk prawniczych, które okazują się być ściśle podzielone na wiele charakterystycznych typów nauk i podkategorii. Wśród nich wydziela się także specyficzne czynniki, jakie sprawiają, że można w ogóle wyodrębnić ten rodzaj prawa. I tak warto zwrócić uwagę chociażby na parametr taki jak metoda regulacji. Na jego podstawie można mówić o wyszczególnieniu prawa wewnętrznego, a także w jego bezpośrednim obrębie mowa tu o prawie konstytucyjnym czy cywilnym. Prawo cywilne chociażby opiera się na normowaniu relacji między podmiotami prawa. Jest to Konin - Kancelaria Adwokacka relacja pozioma, a zatem nikt nie narzuca woli własnej kolejnemu podmiotowi.
Mowa tu o metodzie regulacji zwanej metodą cywilnoprawną. Kolejny aspekt i zarazem gałąź prawa w tej kategorii to prawo pracy, jakie ma na celu uregulowanie stosunków pracodawca – pracownik. Co więcej dziedzina ta tyczy się także regulacji stosunków między pracownikami czy też związkami zawodowymi oraz organizacjami. Wszystko to zaś odbywa się na zasadzie cywilnoprawnej. Wszystkie rozporządzenia z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy są natomiast ujęte w dokumencie prawniczym zawierającym owe regulacje, Polecany psycholog Jastrzębie-Zdrój jakim jest Kodeks Pracy.
Warto także wspomnieć o prawie karnym, a więc o dziedzinie jaka ma na celu likwidowanie sytuacji, incydentów oraz zachowań zaliczanych do zachowań aspołecznych. W związku z tym na podstawie prawa karnego normowane są także pewne modele kar za dane czyny i wybryki. Czymś innym okazuje się być natomiast prawo administracyjne. Jest to prawo, które reguluje stosunki pionowe między podmiotami, a zatem chodzi o to, że jeden z konkretnych podmiotów kształtuje sytuację prawną poszczególnych podmiotów czyli jeden w znaczącym stopniu wpływa na drugi. Jest wówczas mowa o metodzie regulacji administracyjnoprawnej. Nie zapominajmy także o prawie finansowym oraz prawie opiekuńczym i rodzinnym.
Jeszcze innym typ podziału istniejących i funkcjonujących gałęzi prawniczych wyszczególnia rozdział na prawo autorskie, prawo celne, prawo budowlane, prawo bankowe, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo o ruchu drogowym, prawo medyczne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo naukowe, prawo prasowe, prawo podatkowe, prawo ochrony środowiska, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo wyznaniowe, prawo upadłościowe, prawo rolne.