slider-sky

Asesor

Asesor jest to z języka prawniczego urząd obejmowany w prokuraturach, notariacie czy też sądzie o charakterze administracyjnym, a także w izbach komorniczych. Taka osoba mająca niniejsze stanowisko musi mieć właściwe dmuchawy przemysłowe wyksztalcenie typowo prawnicze oraz zdany specjalny egzamin zawodowy. Dopiero w ten sposób może przejść swego rodzaju okres próby a następnie zyskać nominację w tym chociażby komorniczą czy prokuratorską.