Adwokat

https://wieniecwarszawa.pl/Adwokat jest to słowo, które wywodzi się z języka łacińskiego i dosłownie oznacza advocatus czyli od słowa advocare – wzywać na pomoc. Jest to jeden z rodzajów zawodów prawniczych, jaki oferuje kompleksowe wsparcie i profesjonalną pomoc prawniczą w zakresie udzielania fachowych porad czy też przygotowywania i wydawania określonych opinii o charakterze prawnym. Nie zapominajmy także, że profesjonalny adwokat może występować za nas przed instytucjami takimi jak urzędy czy też sądy. Co więcej pozwala on na opracowanie projektów aktów prawnych. Jest też obrońcą sądowym. W naszym kraju wbrew pozorom, że jest to na chwilę obecną niesamowicie silnie rozpowszechniony zawód, nie jest to profesja szczególnie młoda.
http/2
Wprowadzona została dopiero w dniu 26 maja 1982 roku na podstawie Prawa o adwokaturze. Warto wspomnieć, że organami adwokatury jest Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Krajowy Zjazd Adwokatury, Wyższa Komisja Rewizyjna, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka. Na samym szczycie regionalnym znajdują się natomiast izby adwokackie. W nich pracują adwokaci oraz aplikanci adwokaccy.

podgrzewacz wody gazowy